Në një ngjarje që shënon bashkimin e talentit dhe kreativitetit të të rinjve nga çdo cep i Shqipërisë, Panairi “Art, Zeje, Sport” ka mbledhur së bashku mbi 600 fëmijë në një shfaqje të jashtëzakonshme të aftësive dhe pasioneve të tyre. Ky panair është një dëshmi e qartë e angazhimit dhe punës së palodhur që fëmijët dhe mësuesit e tyre kanë bërë gjatë gjithë vitit shkollor nën Programin Kombëtar “Art, Zeje dhe Sport”.

Programi, i cili është zbatuar në 200 shkolla të sistemit parauniversitar të arsimit në të gjithë vendin, ka përfshirë mbi 10,000 nxënës dhe më shumë se 600 punonjës të arsimit. Ky program synon të inkurajojë trajnimin në art dhe zeje përmes aktiviteteve praktike, duke përsosur aftësitë motorike dhe iniciativën ndërmarrëse të fëmijëve, me qëllim ruajtjen dhe promovimin e vlerave komunitare, si dhe trashëgimisë kulturore në pikturë, instrumente muzikore, zeje, teatër, sport, teknologji, etj.

Panairi ka sjellë dinamizëm, përfshirje dhe ka identifikuar talente të reja në fusha të ndryshme.

Ky panair jo vetëm që ofron një dritare mundësie për të rinjtë për të lënë mënjanë telefonat inteligjentë dhe pajisjet elektronike për disa orë, por edhe u jep atyre mundësinë të shprehin veten përmes aftësive dhe talentit për të krijuar artikuj të bukur dhe interesantë.

Në këtë panair, fëmijët kanë pasur mundësinë të mësojnë mënyra të reja për vetë-eksplorim, shije dhe traditat tona të ndryshme, dhe të përjetojnë eksperienca të reja rreth artit, zejeve dhe historisë së përbashkët europiane dhe botërore, dhe veçanërisht historisë shqiptare. Kjo është një mundësi e mrekullueshme për të rinjtë për të zhvilluar aftësitë dhe talentin e tyre, si dhe për të mësuar më shumë rreth vetes dhe traditave të tyre.

By Editor