Miresevini ne faqen tone Debati !Ky website eshte ngritur si nje platforme BLOG-u per te bere te mundur komunikimin e dyanshem me lexuesit, duke konsideruar si shume te rendesishme opinionet dhe komentet e tyre.

Tematikat e diskutimit do te jene te larmishme dhe do te preferohet te merren ceshtjet nje nga nje. Ne momentin qe keto tema apo ceshtje jane diskutuar plotesisht, atehere Blog-u jone do te terheqe ne arkive te gjithe artikujt dhe komentet e temes se meparshme per te filluar diskutimin e ceshtjes se rradhes. Ne perzgjedhjen e ceshtjeve qe duhet te diskutohen kerkohet padyshim ndihma e lexuesve tane.

Ne vazhdim po paraqesim disa nga rregullat e pergjithshme te komunikimt nepermjet kesaj faqeje interneti.

1. Fjala e lire, tematika dhe debati i lire dhe pa censure si dhe komunikimi i shumanshem me lexuesit jane parimet dhe qellimet kryesore te kesaj faqeje

2. Nuk do te publikohente vetem ato shkrime apo komente qe do te konsiderohen kercenime apo nxitje te tyre qe bien ndesh me ligjin ne shtetin e Michiganit

3. Respekti per opinionin dhe komentet e lexuesve dhe kontribuesve te kesaj faqeje do te realizohet nepermjet publikimit edhe te opinioneve anonime

4. Administratori apo Moderatoret e faqes sone debati.us nuk mbajne pergjegjesi per opinionet apo komentet e lexuesve pavaresisht permbajtjes se tyre. Vendimi per ti publikuar ose jo opinionet ose komentet do te behet rast pas rasti

JU FTOJME NE DEBATE KONSTRUKTIVE DHE POZITIVE, POR GJITHASHTU MUND TE DENONCONI PARREGULLSI APO SJELLJE TE PADENJA TE VEZHGUARA NGA ANA JUAJ

Stafi i faqes debati.us ju uron

Lexim dhe komentim te kendshem!

Leave a Reply

Your email address will not be published.