Welcome

Welcome!

“Welcome to debati.us, where we value the freedom of expression and the diversity of perspectives. We are excited to have you join us as a writer, contributor or reader. We believe that everyone has something valuable to say and we are honored to provide a space where you can share your thoughts, ideas and opinions.

We are committed to fostering a community of open and honest dialogue, where all voices are heard and respected. We believe that through the free exchange of ideas, we can learn from one another and grow as individuals.

We encourage our writers and contributors to share their unique perspectives and experiences, and our readers to engage in respectful and civil discourse. We believe that the diversity of perspectives is the cornerstone of a healthy society, and we are committed to building a platform that celebrates it.

Thank you for joining us on this journey, we look forward to reading, hearing and learning from you.”

Miresevini!

Miresevini ne faqen tone Debati !Ky website eshte ngritur si nje platforme BLOG-u per te bere te mundur komunikimin e dyanshem me lexuesit, duke konsideruar si shume te rendesishme opinionet dhe komentet e tyre.

Tematikat e diskutimit do te jene te larmishme dhe do te preferohet te merren ceshtjet nje nga nje. Ne momentin qe keto tema apo ceshtje jane diskutuar plotesisht, atehere Blog-u jone do te terheqe ne arkive te gjithe artikujt dhe komentet e temes se meparshme per te filluar diskutimin e ceshtjes se rradhes. Ne perzgjedhjen e ceshtjeve qe duhet te diskutohen kerkohet padyshim ndihma e lexuesve tane.

Ne vazhdim po paraqesim disa nga rregullat e pergjithshme te komunikimt nepermjet kesaj faqeje interneti.

1. Fjala e lire, tematika dhe debati i lire dhe pa censure si dhe komunikimi i shumanshem me lexuesit jane parimet dhe qellimet kryesore te kesaj faqeje

2. Nuk do te publikohente vetem ato shkrime apo komente qe do te konsiderohen kercenime apo nxitje te tyre qe bien ndesh me ligjin ne shtetin e Michiganit

3. Respekti per opinionin dhe komentet e lexuesve dhe kontribuesve te kesaj faqeje do te realizohet nepermjet publikimit edhe te opinioneve anonime

4. Administratori apo Moderatoret e faqes sone debati.us nuk mbajne pergjegjesi per opinionet apo komentet e lexuesve pavaresisht permbajtjes se tyre. Vendimi per ti publikuar ose jo opinionet ose komentet do te behet rast pas rasti

JU FTOJME NE DEBATE KONSTRUKTIVE DHE POZITIVE, POR GJITHASHTU MUND TE DENONCONI PARREGULLSI APO SJELLJE TE PADENJA TE VEZHGUARA NGA ANA JUAJ

Stafi i faqes debati.us ju uron

Lexim dhe komentim te kendshem!