Një kompani e madhe e tele-shëndetit, e cila ofronte ilaçe për çrregullimin hiperaktiv me deficit të vëmendjes (ADHD) përmes një modeli abonimi, është akuzuar për mashtrim, duke shkaktuar alarmin e zyrtarëve federalë për një mungesë të mundshme të ilaçeve për ADHD. Departamenti i Drejtësisë ka zbuluar se kompania ka dërguar mbi 40 milionë pilula tek njerëz që nuk kishin receta të ligjshme, duke gjeneruar më shumë se 100 milionë dollarë të ardhura.

Pas arrestimeve të zyrtarëve të lartë të kompanisë, ekspertët paralajmërojnë se kjo mund të përkeqësojë mungesën e vazhdueshme të ilaçeve si Adderall dhe Vyvanse, të cilat janë jetike për shumë pacientë me ADHD. Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) kanë lëshuar një paralajmërim për “qasje të ndërprerë të mundshme në kujdes” për njerëzit që mbështeten në platformën ose platforma të tjera të tele-shëndetit për të marrë medikamentet e tyre.

Sipas akuzave, kompania ka shfrytëzuar pandeminë për të ofruar marrje të lehtë te ilaçeve stimuluese si Adderall pa qëllim mjekësor të ligjshëm, duke u bërë kështu pjesë e problemit të mungesës së ilaçeve. Zyrtarët e kompanisë janë akuzuar për udhëzimin e ofruesve të shëndetit për të shkruar receta edhe nëse pacienti nuk i plotësonte kriteret, duke inkurajuar shitjen e ilaceve.

CDC këshillon që pacientët të shmangin përdorimin e ilaçeve të marra nga dikush tjetër përveç një klinike dhe farmacie të licencuar. Ata gjithashtu paralajmërojnë kundër përdorimit të pilulave të falsifikuara, të cilat mund të përmbajnë substancë të rrezikshme si fentanili, që mund të jenë fatale edhe në doza minmale.

Ky rast ka ngritur pyetje serioze mbi rregullimin dhe mbikëqyrjen e kompanive të tele-shëndetit dhe ka theksuar nevojën për transparencë dhe etikë në ofrimin e kujdesit shëndetësor në distancë.

Pacientët që varen nga ilaçet për ADHD dhe përballen me mungesë të tyre mund të ndjekin disa hapa për të menaxhuar situatën:

1. Konsultimi me Mjekun:

Është thelbësore të flisni me mjekun tuaj për alternativa të mundshme. Mjeku mund të rekomandojë ndryshimin e medikamentit stimulues me një tjetër që ka efekte të ngjashme.

2. Medikamente jo-Stimuluese:

Nëse medikamentet stimuluese nuk janë në dispozicion, medikamente jo-stimuluese si atomoksetina mund të jenë një zgjidhje e mundshme. Këto medikamente nuk janë në mungesë dhe kanë prova të forta si terapi farmakologjike jo-stimuluese.

3. Terapia Kognitive-Behaviorale (CBT):

CBT mund të ofrojë mbështetje për menaxhimin e simptomave të ADHD-së pa përdorimin e medikamenteve stimuluese.

4. Zevendesimi i Medikamenteve:

Nëse një medikament specifik nuk është i disponueshëm, mund të kërkohet një zëvendësim i drejtpërdrejtë, siç është kalimi nga metilfenidati në deksmetilfenidat, ose anasjelltas.

5. Planifikimi i Matur:

Bëni një plan për të menaxhuar sasinë e ilaçeve që keni, duke u siguruar që të mos mbeteni pa to nëse mungesa zgjat.

6. Shmangia e Përdorimit të Ilaçeve të te tjerëve:

Është e rëndësishme të mos përdorni ilaçe të marra nga dikush tjetër, pasi kjo mund të jetë e rrezikshme dhe të shkaktojë probleme shëndetësore.

7. Informimi dhe Edukimi:

Mbani veten të informuar mbi zhvillimet e fundit dhe zgjidhjet e mundshme përmes burimeve të besueshme shëndetësore.

Këto janë disa nga hapat që pacientët mund të ndërmarrin për të menaxhuar mungesën e ilaçeve për ADHD. Është e rëndësishme të mbani komunikimin e hapur me mjekun tuaj dhe të ndiqni udhëzimet e tyre për të siguruar trajtimin më të mirë të mundshëm. Siguria dhe shëndeti duhet të jenë prioriteti kryesor gjatë kësaj kohe sfiduese.

By Editor