Apple ka prezantuar “Apple Intelligence”, një grup funksionalitetesh AI që përfshin iPhone, iPad dhe Mac. Këto funksionalitete përdorin modele AI të gjeneruar në pajisjen tuaj dhe në servere. Përveç kësaj, Apple është partneruar me OpenAI për të ofruar ChatGPT brenda sistemeve të saj operative. Funksionalitetet e Apple Intelligence janë falas, ndërsa ato të ChatGPT kërkojnë një llogari të paguar.

Funksionalitetet e “Apple Intelligence” ofrojnë përparësi të ndryshme për përdoruesit:

1. Përmirësim i Performancës:

Përdorimi i modeleve AI të brendshme mund të përmirësojë performancën e pajisjeve të Apple, duke bërë aplikacionet më të shpejta dhe më të efikashta.

2. Privatësia dhe Siguria:

Apple ka kujdes të veçantë për privatësinë dhe sigurinë e përdoruesve. Përdorimi i modeleve AI brenda pajisjeve të Apple lejon analizën e të dhënave në mënyrë lokale, pa dërguar të dhënat në servere të treta.

3. Integrime të Thellëta:

Përdorimi i ChatGPT brenda sistemeve operative të Apple mund të sjellë përvoja të pasura të komunikimit dhe ndihmës së përdoruesve.

4. Krijimi i Aplikacioneve AI:

Zhvilluesit mund të përdorin teknologjitë e Apple Intelligence për të krijuar aplikacione AI të ndryshme, duke përfshirë asistentë virtualë, analizë të të dhënave, dhe shumë të tjera.

Apple Intelligence” është një sistem inteligjence personal që kombinon fuqinë e modeleve gjenerative me kontekstin personal për të ofruar inteligjencë të dobishme dhe relevante për përdoruesin. Këtu janë disa shembuj:

1. Shkrimi dhe Komunikimi:

Nëpërmjet “Writing Tools”përdoruesit mund të rishkruajnë, të korrigjojnë dhe të përmblidhin tekst në aplikacione si Mail, Notes, Pages dhe aplikacione të tjera. Për shembull, mund të përdorni “Rewrite” për të zgjedhur versione të ndryshme të një teksti, “Proofread” për të verifikuar gramatikën dhe strukturën e fjalive, dhe “Summarize” për të përmblidhur tekstin në një paragraf ose pikat kyçe.

2. Asistenti Siri:

Përdoruesit mund të pyesin Siri për informacione të ndryshme, dhe AI do të kuptojë kontekstin personal. Për shembull, mund të pyesni: “Kur mbërrin avioni i nënës sime?” dhe Siri do të kuptojë kush është “nëna” dhe do të sjellë një përgjigje relevante.

3. Privatësia e Lartë:

Apple Intelligence përdor teknologjinë “Private Cloud Compute” për të ruajtur privatësinë e përdoruesve. Kjo lejon përpunimin e të dhënave në pajisjen tuaj ose në serverat e Apple, duke garantuar sigurinë dhe privatësinë.

By Editor