“Amaneti i Skënderbeut”


Sa rrojta s’u turpëruam,

Të gjithë bashkë luftuam,

Vëndin tonë e nderuam,

Se nga Turqit e shpëtuam.

Por tani u afrua

Dit’ e fundit dhe për mua.


Gjithë këtë ditë presim,

Kemi ler’ e do të vdesim,

Njeri për jetë s’ka mbetur,

Dheu të gjith’ i ka tretur;

Por lum kush është përpjekur

Dhe për Atdhenë ka vdekur.


Ndaj desha, sa jam i gjallë,

T’u mbledh, t’u them këto fjalë:

“O vëllezër Shqipëtarë,


Ju lutem të bëni mbarë,

Gjithë bashk’ e të pandarë.

Mysliman’ e të Krishtërë

Perëndia na ka bërë,

Jemi vëllezër të tërë.


Zoti kur bëri Isanë

Me një fytyrë të naltë,

Të krishtër’ e Myslimanë

I gatoi nga një baltë.


Zoti me të madh të vetë

është një dhe i vërtetë

Si këtu dhe n’atë jetë.


Si Ungjilli dhe Kurani;

Mos e ndani Perëndinë,

Shoku shoknë mos e hani,

Si punojn’ ata që s’dinë.


Besa ësht e Gjithësisë;

Se kemi pirë një sisë.

Për Perëndi që besoni,

Shqipërinë mos harroni.


Pra faluni si të doni,

por faluni te Perëndia,

Të shpëtojë Shqipëria

Nga e ndyra robëria.


Tani ta shpëtoni vetë,

Se unë nuk kam më jetë,

do vete tek Zot’ i vërtetë.


Do t’i lutem duke qarë

Te jetë me Shqipëtarë’

Dhe t’u japë dashurinë,

Të ndërtojnë Shqipërinë”


A.Z Cajupi, 1902

By Editor